Morihei Ueshiba

osensei13Morihei Ueshiba O´sensei

Morihei Ueshiba, født 14. december 1883 i Tanabe, Wakayama-området, Japan.

I 1927 stiftede Morihei Ueshiba O-sensei Hombu Dojo (hovedkvarteret) i Tokyo.

Morihei Ueshiba O-sensei studerede klassik Japansk kampkunst under store mestre i Japan i sin unge år.

I 1942 flyttede Morihei Ueshiba O-sensei til Iwama, Ibaraki-området, og navngav sin stilart som “Aikido”.

Særligt to forskellige retninger inspirerede Morihei Ueshiba, og disse kom til at danne grundlag for den Budo-form, som han udviklede og navngav “Aikido”. Den ene retning udgør det tekniske grundlag for Aikido, og her var den store indflydelse Sokaku Takeda Sensei’s Daito Ryu Aiki-jutsu. Den anden retning udgør det åndelige grundlag i Aikido. Her var den store indflydelse Onisaburo Deguchi, som var det spirituelle overhovede for en gruppe, der praktiserede en form for Shintoisme, hvilket er Japans ur-tro.

Igennem disse to forskellige retninger udviklede Ueshiba princippet “aiki”, at harmonisere det kropslige og det åndelige, både i teknisk henseende såvel som i dagligdagen. “Når man træner kroppen til harmoni og balance vil dette også afspejles i sindet”.

Aikido har gennemgået forskellige stadier i takt med Ueshiba’s egen udvikling: fra 1930-ernes Daito Ryu-inspirerede teknikker til den Aikido, man kender i dag.

I denne tid samlede han sit livs træning både spirituelt og teknisk, og han citeres for, at det er i denne periode, den egentlige Aikido blev konsolideret. Det var i Iwama Dojo han fuldendte og underviste i Aikido’ens grundteknikker, og det var udelukkende her, at Ueshiba regelmæssigt underviste i Aikido’ens våbenteknikker (bokken og jo).

Morihei Ueshiba O-sensei blev en af sin tids største Budo-udøvere.

Morihei Ueshiba O-sensei modtog i 1960 Medal af Honor with the Purple Ribbon fra den japanske regering.

Morihei Ueshiba O-sensei døde den 26. april 1969.