Om Aikido

morihei-ueshiba2-213x300

Morihei Ueshiba

Aikido er japansk kampkunst, udviklet af O-Sensei. Og bygger på principper om balance og harmoni. Gennem koordination af sind og krop, korrekt åndedræt og fokusering, udvikler du et afbalanceret og stabilt kraftcentrum, hvorudfra alle bevægelserne udgår. Aikido handler ikke om fysisk styrke men derimod teknik. Man møder ikke kraft mod kraft, men flyder med angriberens energi og tager kontrollen ved at få modstanderen ud af balance, mens man selv forbliver stabil. Aikidos grundposition er stabil, og bevægelserne er cirkulære.

Selvforsvar er ikke det egentlige formål med Aikido, men regnes som et praktisk biprodukt. Man søger at opnå fuldt kontrollerede, perfekte, nærmest stiliserede kampbevægelser. Aikido placerer sig derved i gruppe med kampkunsterne Iaido (sværdtrækningens kunst) og Kyodo (bueskydningskunst), som begge har direkte rod i kampteknik anvendt på slagmarken, men som i disse videreudviklede former ikke har til formål at bekæmpe en fysisk fjende. Aikido skiller sig hermed fra sit egentlige tekniske grundlag Jujutsu, som er praktisk anvendelig kampteknik, og kampsporten Judo, som også oprinder i Jujutsu. Alle tre kampsystemer har mange tekniske ligheder, men vidt forskellige formål.

Målet med træningen er din personlige udvikling. Man kæmper ikke mod hinanden, men hjælper hinanden til at udføre teknikkerne korrekt, sådan at man udvikler sig på netop det stadie, hvor man selv er. Udtrykket ”masakatsu agatsu”, som grundlæggeren brugte, indfanger denne filosofi, idet det betyder ”den sande sejr, er sejren over dig selv.” Man hjælper således hinanden til denne sejr. I takt med ens egen udvikling følger samtidig et større ansvar for at hjælpe de mindre erfarne. Det skaber et miljø, hvor nybegyndere, erfarne, yngre, ældre, kvinder og mænd kan træne med hinanden.